Dây cáp nhảy Commscope/AMP Category Cat5e

Dây cáp nhảy đồng Commscope/AMP Category Cat5e

Màu sắc : Đỏ, vàng, xanh (XX = 41: Red, 43: Yellow, 39: Blue)

Chiều dài : 1,2m, 1,5m, 2m