Commscope đạt được chứng nhận xanh về giải pháp và sản phẩm

Tính bền vững ( sản phẩm xanh không gây ô nhiễm môi trường )không còn là một đặc điểm “tốt để có” của một sản phẩm hoặc công ty. Các sản phẩm và thực tiễn kinh doanh bền vững hiện là những yếu tố khác biệt trên thị trường và sẽ chỉ tăng tầm quan trọng khi chúng ta bước vào thập kỷ tới. CommScope đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc phát triển bền vững và quản lý tác động môi trường của chúng tôi trong vài năm qua. Sản phẩm commscope đang đáp ứng và vượt quá các tiêu chuẩn mà chúng tôi và khách hàng mong đợi ở chúng tôi. Dưới đây là một số thành tựu gần đây và xác nhận sự tiến bộ của commsocpe

Nhiều tổ chức theo dõi hoạt động bền vững gần đây đã ghi nhận xếp hạng cao hơn cho CommScope so với năm ngoái.

  • CommScope hiện được xếp hạng ở “Cấp độ lãnh đạo” trong thẻ điểm Biến đổi khí hậu của CDP với điểm số “A-.” Việc chấm điểm của CDP đo lường tính toàn diện của việc công bố thông tin, nhận thức và quản lý các rủi ro môi trường và các thực hành tốt nhất liên quan đến việc lãnh đạo môi trường.
  • Phân tích bền vững trên Yahoo Finance đã nâng xếp hạng của CommScope lên “rủi ro thấp” cho năm 2020. Xếp hạng hiệu suất này nhằm giúp các nhà đầu tư đo lường mức độ rủi ro của công ty đối với các rủi ro ESG (Môi trường, Bền vững, Quản trị) cụ thể trong ngành.

Ngoài ra, Newsweek và Statista đã ghi tên CommScope vào danh sách Các công ty có trách nhiệm nhất của Mỹ trong năm thứ hai liên tiếp. Các công ty có trách nhiệm nhất của Hoa Kỳ được lựa chọn dựa trên các chỉ số hoạt động chính được công bố công khai từ các báo cáo CSR, báo cáo bền vững và báo cáo quyền công dân của doanh nghiệp cũng như một cuộc khảo sát độc lập về cư dân Hoa Kỳ. Danh sách cuối cùng công nhận 400 công ty có trách nhiệm nhất ở Hoa Kỳ trong 14 danh mục phụ ngành khác nhau.  

CommScope cũng đang giúp khách hàng của chúng tôi giành được các giải thưởng về tính bền vững. Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới Liberty Global, công ty truyền hình và băng thông rộng quốc tế lớn nhất thế giới, vì đã nhận được Giải thưởng Đổi mới Công nghệ Video năm 2020 về Tính bền vững cho Mini TV Box của họ. CommScope đã đồng phát triển trình phát trực tuyến Mini TV Box với Liberty Global, người gọi nó là “hộp giải mã xanh nhất từ ​​trước đến nay. 

Định hướng năng lượng tái tạo của commscope

CommScope tự hào về những thành tựu bền vững cho đến nay và còn hướng tới nhiều hơn thế. Commscope tiếp tục khám phá các lựa chọn để giảm phát thải khí nhà kính đáng kể và dài hạn trong toàn công ty của chúng tôi. Hiện tại, CommScope đã giảm phát thải khí nhà kính bằng cách tối ưu hóa các vật liệu và quy trình sản xuất của chúng tôi và quản lý hiệu quả hơn các cơ sở của chúng tôi. 

Hãy cùng bảo vệ môi trường với Commscope .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *